Τσιτσάνης, Βασίλης (1915-1984) [Συνθέτης]. Να γιατί περνώ

That's why I am passing by (Αγγλική)

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Na ghiatí pernó
  3. 1936 [Πιθανό έτος]
  4. Ελληνική
  5. Τσιτσάνης, Βασίλης (1915-1984)
  6. Τσιτσάνης, Βασίλης (1915-1984)
  7. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων