Τσιτσάνης, Βασίλης (1915-1984) [Συνθέτης]. Ο μάγκας κάνει δυο δουλειές

The crafty person has two jobs (Αγγλική)

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. O mángas káni dhió dhouliés
  3. Ελληνική
  4. Τσιτσάνης, Βασίλης (1915-1984)
  5. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων