Νίνου, Μαρίκα (1922-1957)

Ninou, Marika (Αγγλική)

 1. Πρόσωπο
 2. Γυναίκα
 3. 1922
 4. 23 Φεβρουαρίου 1957
 5. Αρμένιος | Έλληνας
 6. Τραγουδιστής
 7. Αταμιάν, Ευαγγελία (Ελληνική) | Atamian, Evangelia (Αγγλική)
 8. 325 Hz

  4.0

  .122

  5.6 Hz

  35.9 cents

  .27

  • 821 - 1318 - 3125 - 3653
  • 631 - 1935 -2918 - 3510
  • 392 - 2391 - 2878 - 3394
  • 634 - 1106 - 3198 - 3846
  • 638 - 1202 - 3262 - 3672
 9. central
  Wikipedia Import
  1. Μαρίκα Νίνου (Ελληνική) | Marika Ninou (Αγγλική)
  2. Ελληνίδα Τραγουδίστρια του Ρεμπέτικου (Ελληνική) | Greek singer (Αγγλική)
  3. Ευαγγελία Αταμιάν (Ελληνική) | Evangelia Atamian (Αγγλική)
  4. Μαρίκα Νίνου | Marika Ninou
  5. 00-00-1922
  6. 23-02-1957